Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Περιγραφή - Εαρινό Εξάμηνο 2020

Tο μάθημα "ΦΥΣ-307. Προχωρημένο Εργαστήριο Φυσικής Ι" απευθύνεται σε τριτοετείς φοιτητές. Είναι το τελευταίο υποχρεωτικό εργαστήριο του Τµήµατος Φυσικής και περιλαμβάνει μια σειρά από πειράµατα σύγχρονης φυσικής. Ο κάθε φοιτητής πρέπει να έρχεται προετοιµασµένος και ενηµερωµένος στα βασικά του πειράµατος από σηµειώσεις και την αντίστοιχη βιβλιογραφία, να γνωρίζει το περιεχόµενο και τις βασικές έννοιες της άσκησης µε την οποία θα ασχοληθεί. Μετά το πέρας του κάθε εργαστηρίου ο φοιτητής πρέπει να ετοιµάσει και να παραδώσει την πειραµατική αναφορά. Η παρακολούθηση στο µάθηµα είναι υποχρεωτική και κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι φοιτητές εξετάζονται από τον διδάσκοντα. Το μάθημα έχει ως προαπαιτούμενο την επιτυχή παρακολούθηση στα μαθήματα: Εισαγωγή στην Σύγχρονη Φυσική Ι (Φ3) (Φ-201) και Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ (Οπτική) (Φ-208)

Αξιολόγηση

 • Η παρουσία στο μάθημα είναι υποχρεωτική.

 • Σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών του Τμήματος Φυσικής (σελ. 12-13) ο βαθμός του μαθήματος καθορίζεται ως εξής:
  - 40% από τις αναφορές (Α1) ή/και εκπόνηση μιας μικρής εργασίας (τεχνική ανάλυση ενός οργάνου υψηλής τεχνολογίας που σχετίζεται κάπως με τη φυσική που διδάσκεται στα διάφορα πειράματα των εργαστηρίων)
  - 10% από τα τεστ και την προφορική εξέταση στο πείραμα και διατάξεις κάθε εβδομάδα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (Α2)
  - 25% από τη γραπτή θεωρητική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (Β1)
  - 25% από πρακτική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου σε μία πειραματική άσκηση (Β2)

  Για να θεωρηθεί ότι ένας φοιτητής έχει παρακολουθήσει επιτυχώς το μάθήμα πρέπει να έχει αξιολογηθεί με βαθμό ανώτερο του 5 σε κάθε επιμέρους κομμάτι, δηλαδή Α (=0.8*Α1+0.2*Α2)>5, Β1>5 και Β2>5.

Γενικά

Φ-307. Προχωρημένο Εργαστήριο Φυσικής Ι
Ώρες: 3
ΕCTS: 7
Εξάμηνο: 5ο

Διδάσκοντες:
Χαραλαμπίδης Δ.
, Γραφείο: 111Α Κτίριο Φυσικής, e-mail: chara@iesl.forth.gr
Καραδάμογλου Ι., Γραφείο: 230β Κτίριο Φυσικής, e-mail: gkara@physics.uoc.gr

Υπεύθυνος Εργαστηρίου:
X. Μπαχαρίδης, Γραφείο: 010 κτίριο Φυσικής, e-mail: baharid@physics.uoc.gr

Ώρες Εργαστηρίων:
Τρίτη 13:00-16:00 Τμήμα A
Τρίτη 16:00-19:00 Τμήμα B